Връщане на стока

Връщане на стока

ДА НАМАЛИМ РИСКА ОТ ОНЛАЙН ПАЗАРУВАНЕТО ДО МИНИМУМ!

Ние в annamoda.eu уважаваме клиентите си и желаем те да бъдат спокойни, пазарувайки при нас. Уверяваме Ви, че можете да върнете и замените всеки артикул, закупен от сайта.Потребителят има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от поръчката в срок от 14 работни дни, считано от деня, следващ получаването на стоката, в съответствие с Чл.55 (1)от Закона за защита на Потребителите (ЗЗП) при запазване на цялостта на опаковката и външния вид на стоката. Ако не Ви харесва закупената стока, ако намерите някакво несъответствие в получената пратка, моля свържете се с нас на телефон 0887 961594. Ние ще Ви обясним всички детайли по връщането или замяната на стоката.

Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.

Чл. 112.

 1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
 2. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113.

 1. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
 2. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
 3. След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
 4. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
 5. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114.

 1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
  1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  2. намаляване на цената.
  3. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
  4. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
  5. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115.

 1. Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
 2. Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
 3. Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

      Моля, вижте стандартния формуляр за упражняване право на отказ при online покупки (https://www.kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pr…)

       Може да прочетете за Вашите права на сайта kzp.bg.

Съобразно ЗЗП чл.53 до изтичане на срока от 14 работни дни, посочен в ЗЗП, чл.55 всички плащания се приемат като депозит.

ВРЪЩАНЕ

При връщане, занасяте пратката в най-близкия Ви офис на Еконт, изпращате я до гр.София офис Еконт Сухата река с наложен платеж до нас, като транспортните разходи по връщането са за Ваша сметка. Парите си получавате от куриера, след като ние получим пратката.

Ние Ви молим само за три неща:
1. Връщането на стоката да стане в 14 дневен срок от датата на получаване на пратката.
2. Стоката да не е използвана, да е чиста, без странични миризми, да е здрава, да не е прана, гладена, да не са правени опити за отстраняване на дефекти, ако има такива.
3. Стоката да има запазен търговски вид, придружена с оригиналните опаковки, етикети и касова бележка.

МОЛЯ НЕ ИЗПРАЩАЙТЕ ПРАТКИ ПРЕДИ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС!

Необходимо е всяка пратка да бъде обработена преди да предприемете каквито и да е действия с нея, в противен случай няма как да сме запознати с конкретните детайли.

Благодарим Ви! 🙂